Blog Item

President  Mr. Amit Mishra KS
Vice-President  Mr. Rakesh K Yadav KS
Vice-President  Mr. Anshuman Chaudhary MO
Vice-President  Mr. Dipendra Sharma KS
General Secretary Mr. Khusnandan Thakur KS
Joint General Secretary Mr. Amit Lal Karna MO
Treasurer Mr. Sumant K Sharma  
 Member Mr. Pramod K Yadav  
 Member Mr. Suraj K Sharma  
 Member Mr. Makeshwar Ray  
 Member Mr. Basant Chaudhary  
 Member Mr. Shambhu Sah  
 Member Mr. Rachel Yadav  
Member Mr. Prabin Jha MO
Member Mrs. Manisha Chaudhary MO

Advisors

Mr. Robin Mishra

   
Mr. Rajababu Ray    
Dr. Santosh Mahto    
Mr. Dharmendra Thakur    
Mr. Janardhan Sah   VA
Mr. Lalit Jha   NE